info@zevencs.nl 023-5519155
Volgens het regeerakkoord zal de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) op termijn worden vervangen door een nieuwe regeling. Zekerheid...
Om een concurrerend vestigingsklimaat te kunnen handhaven, wil het nieuwe kabinet een forse verlaging doorvoeren van de vennootschapsbelastingtarieven. Zowel het...
In het regeerakkoord wordt de invoering van een tweeschijvenstelsel in de inkomstenbelasting met een basistarief van 36,93% tot een...
Tot eind 2017 geldt dat wie trouwt zonder het maken van huwelijkse voorwaarden, in algehele gemeenschap van goederen is...