post@zevencs.nl 023-5519155

Een greep uit het regeerakkoord (2): Tariefsverlaging vennootschapsbelasting in combinatie met verhoging tarief box 2 inkomstenbelasting

Om een concurrerend vestigingsklimaat te kunnen handhaven, wil het nieuwe kabinet een forse verlaging doorvoeren van de vennootschapsbelastingtarieven. Zowel het tarief in de eerste als in de tweede schijf wordt stapsgewijs met in totaal 4%-punt verlaagd. Het reguliere tarief komt daarmee in 2021 uit op 21%. Tot een belastbaar bedrag van € 200.000 geldt dan een tarief van 16%. In tegenstelling tot hetgeen men eerder aankondigde wordt de eerste tariefschijf niet verlengd. Om vervolgens toch nog een vergelijkbare belastingdruk te houden met de IB ondernemer wordt het tarief in box 2 voor inkomen uit aanmerkelijk belang stapsgewijs met 3,5%-punt verhoogd. In 2021 komt het tarief in box 2 dan uit op 28,5%. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Isabelle Jonker, tel. nr 023 551 91 55 of jonker@zevencs.nl.

Oktober 2017